logo

 

Metoden til effektfulde læringsprocesser

Jeg kan meget varmt anbefale 4MAT uddannelse og arbejdsmetode. I mit arbejde i Falck, som Uddannelsesleder og pædagogisk ansvarlig, bruger jeg 4MAT dagligt. Både i planlægning og arbejde med uddannelse, og i personalemæssige sammenhæng giver metoden forståelse og indsigt. 4MAT hjulets lag og intuitive opbygning, giver dig ledelsesmæssige handlemetoder og derved frihed i kontakten med dine medarbejdere, kunder eller medmennesker. En god investering.

Henrik Mörke-Malmkvist, Uddannelsesleder og Vagthaende for Falcks Psykologisk Krisehjælp

 

4MAT - Forskellighed gør stærk!

Jeg har taget en 4MAT Master certificering hos 4MAT Group Danmark A/S. 4MAT er en fantastisk metode til at skabe god kommunikation og læring, uanset om du er leder eller underviser/foredragsholder. Med 4MAT profilerne sætter du fokus på forskelligheder og positiv anvendelse af disse. 4MAT metoden er enkelt at arbejde med og skaber hurtig effekt.

Arne Nielsson, Foqus A/S - Foredragsholder, 10-dobbelt Verdensmester og "Årets Inspirator" 2 gange

 

Ledelse i Praksis

I forbindelse med et fem dages ledelseskursus hos Det Danske Spejderkorps, havde vi fornøjelse af at have 4MAT med som element. Hanne Houbaks introduktion til 4MAT var med til at danne et stærkt læringsfundament for vores kursister, og vi oplevede at modellen var med til at styrke vores bevidsthed om kommunikation og individuelle kommunikations stile. Gennem arbejdet med 4MAT metoden og LTM testen, fik vores kursister indsigt i egen læringsstil, samt opmærksomhed og kendskab til gruppedynamikken i kommunikation. Det bidrog til en bedre arbejdsproces igennem hele kurset.

Anne-Sofie Krog Nielsen, Instruktør DDS kurset ”Ledelse i Praksis”


4MAT - et fantastisk dialogværktøj til PPR samtaler

Som familieterapeut hos PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Aalborg - oplever jeg, at 4MAT er et fantastisk dialog værktøj. Ofte forstærker forskelligheder i familien konflikterne. Jeg bruger 4MAT profilerne til at skabe forståelse for forskellighederne med henblik på, at få en bredere forståelse for adfærden i familien.

Familieterapeut Birthe Reese, PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Aalborg

 

4MAT - advokatens kommunikationsværktøj

Jeg har 4MAT med i mine overvejelser, når jeg planlægger mine sager til forelæggelse for klienter og i retten. D.v.s. at jeg tænker lidt i at få hele cirklen med i min sagsfremstilling. I situationer, hvor jeg skal tale med klienter eller afhøre vidner, har jeg haft glæde af at kunne udnytte mit kendskab til de forskellige typer, så jeg kan udnytte det i min kommunikation.

Advokat Erik Møller Nielsen, Procesadvokaten

 

4MAT Mastering Training Design

I can recommned a 4MAT certification; I have received new tools to effectively improve strategic communication - for myself and within a team. 4MAT is another route to targetted communication and can be applied in a nurmerous of ways such as education & training, strategic communication, marketing comm. planning, sales excellence and as part of your leadership development, I will use it in order to make sure that my preferred "right brainer" approach reaches the "left brainer" guys and girls.

CEO Jette Bjerrum, Bjerrumcompany

 

Effektiv læring og bedre elevresultater

Hos Air Control Wing har vi anvendt 4MAT læringsstile bl.a. i forbindelse med elevernes uddannelsesstart hos os. Bevidstheden om egne læringspræferencer skærper elevernes interesse for læring og er med til at sikre et større antal elever, der består uddannelsen. Vores instruktører får samtidig indsigt i forskellighederne på holdet. Denne indsigt anvendes til at sikre den optimale indlæring af kompliceret stof.

Major Pia Wognsen - Air Control Wing, Flyvevåbnet

 

Allerede den første dag efter forløbet kunne jeg bruge det lærte direkte i mit job

Selv med mange års undervisningserfaring fik jeg nye vinkler med i forbindelse med min 4MAT certifiering. Det er sjældent at opleve et kursus, hvor jeg allerede fra første dag efter førløbet kunne bruge det lærte direkte i mit job. Det var helt naturlgt for mig, at tage kursusmappen op af tasken og forfine og forbedre min egen performance mærkbart. 4MAT er en enkelt metode. Med indsigt i læringsstilene og hjernens naturlige måde at lære på, kan du let og enkelt skabe formidling og undervisning, som rammer plet hver gang. Alle deltagere er motiveret. De ved, hvorfor de skal lære noget nyt. Hvad og hvordan har vi jo som formidlere altid styr på, og med 4MAT får du også perspektivet med - hvad nu hvis... Endelig er jeg blevet en del af et interessant netværk med en masse kompetente konsulenter, undervisere, ledere og foredragsholdere. 4MAT Group Danmark A/S supporterer os med koncepter, som er direkte anvendelige i egen organisation - her senest "Lær 4 sprog på én dag".

Heidi Bøtcher Sørensen, HR Business partner, Medicinalvirksomheden Actavis

 

4MAT Mastering Training Design - særdeles brugbart

Fantastisk inspirerende og lærerike dager i København, hvor vi får opplæring i bruk av verktøykassen til 4MAT, karrtleggingsverktøy som avdekker indviders læringstil og vil være et solid grunnlag for å utvikle ledere, ledergrupper, prosjektteam og medarbeidere! Gleder meg til å tilby dette til alle våre kunder i Norge.

Øivind Bjørnson, Faglig leder, Bjørnson Organisasjonspsykologerne

 

Med 4MAT øges sikkerheden for at modtageren får værdi

Jeg er netop kommet hjem fra et tre dages kursus i at designe læringsforløb, der giver indsigt og forpligter til effekt. Jeg er meget tilfreds. For mig handlede det om at tilrettelægge læringsprocesser, der integrerer motivation, commitment, færdigheder, forankring og resultater. Og specifikt er det led i min forberedelse til: 1) at øge effekten af at benytte LeadingCapacity.dk - og til: 2) at tilrette udviklingen af "Dækkende koncept for organisatorisk læring"

Ved at designe undervisning og præsentationer efter denne metode øges sikkerheden for at modtageren får værdi af den tid, der anvendes på et givet læringsemne. Emnet sættes ind i en sammenhæng, der giver mening, og modtageren sætter ord på sin drøm om, hvad den nye færdighed skal resultere i. Det var godt for mig og også for de professionelle trænere, som jeg var sammen med.

Jens Øjvind, Direktør, Leading Capacity

 

4MAT og Mentoruddannelse

På Nordsjællands Erhvervsakademi har vi med stor succes brugt 4MAT metoden. På vores mentor uddannelse er 4MAT metoden og profiler et godt supplement. På den måde sikrer vi, at deltagerne får et super godt fundament til at skabe både god læring og god kommunikation i deres rolle som mentor. Deltagernes evne til at målrette budskaber til forskellige typer styrkes og hele processen med et godt flow i kommunikationen optimeres. Et væsentligt element i rollen som mentor. 4MAT er enkelt og let tilgængeligt og samtidig veldokumenteret. Vi er glade for samarbejdet med 4MAT Group Danmark.

Lina Olsen, Fag- og proceskonsulent, Nordsjællands Erhvervsakademi

 

4MAT - the pedagogical concept at The Poul Due Jensen Academy, Grundfos

At Grundfos' corporate academy, The Poul Due Jensen Academy, we offer training to the global Grundfos organization. Our classes have participants from different countries, and hence we train groups with mixed nationalities and cultures. 4MAT has proven to be a simple and at the same time an effective tool to design and deliver our training. Apart from learning styles, learning cycle and hemisphere preferences, the model has shown to be one of the reasons why we are able to reach all participants despite cultural differences.

4MAT is also part of our internal Grundfos Trainer Course, where global trainers / colleagues are introduced to the model and theory and learn how to design own training according to it. This way, we are globally introducing 4MAT as our pedagogical concept.

L&D Consultant Tina Overgaard Larsen, Grundfos

 

4MAT - har hjulpet og styrket os undervisningsmæssigt

Vi ønskede, at styrke vores læring og metodik i vores formidling af undervisning til vores elever. Under titlen "4MAT – succesfuld undervisning" blev vores undervisere og faglærere inspireret af konsulenthuset Inteam (4MAT Masters), til at anvende 4MAT metoden, som supplement til egne pædagogiske kompetencer. Vi er alle erfarne undervisere, og derfor følte vi også, vi havde kendskab til de værktøjer, der var relevante i forhold til at udvikle og kvalificere vores undervisning. Vi har altid arbejdet intensivt på at sikre, vi kunne tilrettelægge undervisning, som favner bredt og når ud til alle. Dette har dog været en konstant udfordring, da alle vores elever har individuelle læringsstile – og vi derfor har skullet bruge uhensigtsmæssigt meget tid på, at tænke det ind når vi underviser. 4MAT metoden har konkret hjulpet og styrket os på dette område.

Lene Steen Bergstrøm, Pædagogisk koordinator / EGU vejleder, Lolland Produktionsskole

 

4MAT - det mest effektive kursus nogensinde

Jeg har i mit job som leder brugt 4MAT hos organisationsbestyrelsen hos en større boligforening. Med profiler og fokus på forskelligheder i gruppen fik vi samlet bestyrelsen og skabt fælles fodslag. Vores møder blev mere effektive, og vi blev bevidste om præcis, hvad vi manglede i vores gruppe, og hvad vi var særligt gode til. Det blev ligeledes skab en fælles forståelsesramme for forskelligheden blandt medlemmerne, hvilket gav en større gensidig respekt for den enkelte. Det er nok det mest effektive kursustilbud, som vi i denne organisation nogensinde har oplevet."

Direktør Preben Larsen, Boligforeningen Fjordblink

 

4MAT - et værktøj der støtter og motiverer

"Hos Jyllands Posten har vi stor gavn af at bruge 4MAT metoden i vores salgsarbejde. Vi har i samarbejdet med 4MAT Group Danmark A/S gennemført aktiviteter med fokus på optimering af salg. Sælgerne lærte, med udgangspunkt i de fire 4MAT typer, hvordan man spotter kunder og matcher sin kommunikation til den enkelte kunde, således at kunden føler sig mødt og godt tilpas i dialogen. Vi har arbejdet med 4MAT specifikt ifht. abonnementssalg via telefon og i den direkte kundekontakt. Med 4MAT har sælgerne fået et værktøj til enkelt at kunne arbejde med udgangspunkt i den enkelte kundes behov og ønsker. Gennem arbejdet med profilerne har sælgerne endvidere fået øjenene op for andre anvendelsesmuligheder for 4MAT, og den vej igennem er det blevet et integreret værktøj, der støtter og motiverer. Jeg kan varmt anbefale 4MAT Group Danmark A/S og 4MAT".

Henrik Bruun, Salgschef, Jyllands Posten

 

4MAT - læringsstile og pædagogisk metode
Under overskriften "4MAT - læringsstile og pædagogisk metode" blev vores undervisere fra kommunomuddannelsen på lærerseminarer i hele landet inspireret til at anvende 4MAT metoden som supplement til egne pædagogiske færdigheder. Jeg er yderst tilfreds med effekten af 4MAT Groups Danmarks arbejde. På en enkel og anerkende måde fik vi indsigt i 4MAT metodens unikke tilgang til planlægning af undervisning. Vi fik et godt værktøj med i rygsækken - en enkel og effektiv metode til at planlægge undervisning med fokus på kursisternes forskellige læringsstile. En underviser udtalte efter semiaret: "Det var super at få sådan en indsigt eller måske rettere et værktøj til at drøfte undervisning ud fra. Mit fokus er bestemt blevet styrket - især i forhold til min egen laveste præference 2'erne i cirklen - altså struktur osv." En anden underviser sagde kort efter seminaret: "Jeg har nu brugt 4MAT på de to undervisningssteder, hvor jeg er. Jeg tegnede cirklen, fortalte om tankerne bag og satte nogle ord på de 4 typer. Efterfølgende bad jeg de studerende om, at placere sig ved det tal de umiddelbart oplevede de var. Med nogle spørgsmål og lidt processer fik vi det både koblet til undervisningen fremover, teamsammensætning, formidling på jobbet og til bøgerne - hvilket gav mange af dem en AHA oplevelse." En af forcerne ved 4MAT metoden er enkeltheden og den hurtige effekt. Det er let for den enkelte underviser allerede efter et enkelt seminar, at vælge at forbedre egen undervisning med fokus på de forskellige læringsstile. Jeg kan klart anbefale 4MAT Group Danmark og 4MAT i forbindelse med pædagogik og formidling.

Marna Thyman, Pædagogisk chef, COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling

 

4MAT - foretrukket værktøj til kommunikation og læring

"Hos Finansforbundet anvender vi forskellige profilværktøjer. I forbindelse med vores karriererådgivning af medlemmer anvender vi oftest en Thomas profil. Den giver god indsigt til det enkelte medlem og er en god profil til at skabe dialog om fremtidige karrieremuligheder. Endelig har vi arbejdet med Thomas profilanalyser i mange år, så vi har stor erfaring med lige netop denne profilanalyse. Når der skal arbejdes med kommunikation - såvel intern som ekstern - eller læring i virksomheden/ organisationen vil jeg klart anbefale 4MAT metoden. 4MAT er enkel at tilgå og en af de store forcer ved 4MAT er, at profilen automatisk linker til procesmetoden, så alle kan tage ansvar for at forbedre den daglige kommunikation - uanset om det er internt i virksomheden eller overfor kunder og samarbejdspartnere. 4MAT er et enkelt værktøj, som skaber effektiv og hurtig effekt. Samtidig er 4MAT også kompleks, så de der ønsker at fordybe sig i metoden og teorierne har lejlighed til dette".

Morten Knudsen Stick, Arbejdsmarkedskonsulent, Finansforbundet

 

4MAT - eye-opener for en erfaren kommunikationsmand

"Efter at have gennemført uddannelsen 4MAT Master har jeg fået utrolig mange værktøjer og idéer til mine præsentationer og foredrag i forskellige sammenhænge. Jeg har allerede megen erfaring med foredrag, kurser og præsentationer, så jeg følte mig egentligt godt rustet forinden 4MAT-uddannelsen. Det viste sig dog hurtigt, at der med relativt enkle midler (værktøjer og metoder) kan foretages forbedringer og tilpasninger, der giver en langt bedre performance og en klart bedre respons fra tilhørerne. Beviset herpå kom allerede ugen efter certificeringen, hvor jeg tog min nyerhvervede viden i anvendelse - og resultatet var en mærkbar forbedring af hele seancen. Synlige resultater her og nu, selvom træning, træning og atter træning naturligvis vil gøre en forskel på længere sigt. 4MAT-metoden er dog lige så enkel som den er effektiv. Indsigten i egen kommunikationsstil og forståelse for andres læringsstile gør hele forskellen. Jeg kan derfor helt klart anbefale organisationer (store som små) at tage værktøjet til sig og dermed skabe basis for en forbedret daglig dialog og dermed også forbedret præstation til glæde for såvel medarbejdere som kunder."

John Kjær, Kommunikationschef, Væksthus Nordjylland

 

4MAT - skaber værdi både internt og eksternt

"For et advokatfirma handler kompetencer ikke kun om faglighed, men også personlighed og evnen til at kommunikere. Med baggrund heri, besluttede vi at gennemføre et pilotprojekt, hvor jurister og sekretærere fra DELACOUR skulle indføres i 4MAT. Projektet blev vellykket og indtrykket er, at vi erhvervede indsigt i nogle værktøjer, som kan få værdi såvel internt som eksternt. En sidegevinst var, at projektet samtidig fungerede som en effektiv teambuildingsaktivitet."

Eskil Bielefelt, Advokat og partner hos DELACOUR Advokatfirma

 

4MAT - gav mig et springbrædt

4MAT Group Danmark har gennemført karriereudviklingsforløb for mellemledere hos Niras A/S. Forløbet havde fokus på den enkelte medarbejders udfordringer i det daglige arbejde og var bygget op omkring 4MAT metoden. Forløbet bestod af en 4MAT test og individuel karriererådgivning fordelt over en 3 måneders periode. "4MAT gav mig et springbræt til i højere grad at bruge min personlighed, humor og erfaring i mit job"

Mette Glarborg Behrenscheer, Landskabsarkiteks MDL, Niras

 

Artikel Psyk


Facebook LinkedIn Nyhedsbrev