logo 

 

 

 

Hjernehalvdele

Der bliver til stadighed forsket meget i hjernens to halvdele, og de to forskellige universer/systemer de hver især repræsenterer. Normalt udviklede individer bruger begge hjernehalvdele og skifter ubevidst imellem dem hele tiden. De fleste udviser dog en tilbøjelighed til at bruge den ene halvdel mere end den anden.

 

Venstre hjernehalvdel (eksempler på karakteristika)

Opererer bedst via strukturer og sekvenser. Foretrækker konkrete ord og beskrivelser frem for billeder eller metaforer, tager en ting ad gangen, ser på enkeltdele før helhed, har sans for tal - og arbejder på at analyserer og bryde information ned i brugbare, forståelige og overskuelige elementer.

 

Højre hjernehalvdel (eksempler på karakteristika)

Opererer bedst via den personlige forståelse og oplevelse af en given situation. Foretrækker billeder og metaforer frem for konkrete ord og beskrivelser, ser efter helhed før enkeltdele og gør mange ting samtidig. Stræber efter at skabe, se og opdage nye sammenhænge og forbindelser.

 

Det afgørende samspil

Ubevidst bruger nogle af os mest den venstre hjernehalvdel og andre af os mest den højre, hvilket farver den måde vi opfatter, processer og videreformidler viden på. Samspillet imellem de to hjernehalvdele er ubeskrivelig vigtigt, idét det udvider perspektivet og skabe en større dybde for forståelsen - og understøtter den kreative udfoldelse og problemløsning.

 

 

 

HjernehalvdeleDK


Facebook LinkedIn Nyhedsbrev