logo 

 

 

 

Vi processer

Den menneskelige proces - altså den måde vi behandler ny viden og information på - sker ligeledes på uendelig mange måder, og de rangerer alle imellem: "reflektion" og "handling".

 

Reflektere

At behandle den nye viden gennem reflektion vil sige, at bruge tid og energi på mentalt at transformere informationen til en holdbar idé via egne indre strukturer, filtre og forståelsesparametre.

Vi omtaler også dette sted i processen som: "Klokken 3".

 

Handle

At behandle den nye viden gennem handling vil sige, at bruge tid og energi på konkret at agere i forhold til den ny viden. Eks.: at føre idéer ud i livet, afprøve og teste den nye viden i den virkelig verden - at gøre den ny viden praktisk brugbar.

Vi omtaler også dette sted i processen som: "Klokken 9".

 

Det afgørende samspil

Nogle foretrækker at bruge mest tid "kl. 3" andre "kl. 9", men selve samspillet imellem dét at reflekterer over den nye viden - og dét at handle på den, er af afgørende karakter i enhver lærings- og kommunikationsproces.

 

 

 

ProcesseDK


Facebook LinkedIn Nyhedsbrev