logo 

 

 

 

Etik, ansvar og personlig tilgang

En 4MAT Trainer har et stort ansvar i forhold til at undervise, coache og sparre i situationer, hvor personfølsomme oplysninger er en del af dialoggrundlaget. Det er en stor opgave og balancegang at formidle 4MAT metodens form og indhold på en klar og veldefineret måde, og samtidig kunne håndtere en nuanceret og åben tilgang til typer, læringsstile og hjernehalvdelspræferencer. 

 

Grundlæggende retningslinier for den personlige tilgang og det ansvar, der hviler på dig som 4MAT Trainer, er beskrevet herunder. Generelle, praktiske og konkrete etiske regler og principper ved brug af 4MAT profilerne finder du ved at følge dette link.

 

Tillid og lyst til udvikling

4MAT er et udviklingsværktøj, og udvikling fungerer bedst, når det baseres på åbenhed og et personligt ønske om at deltage aktivt, udforske sig selv og bidrage med egne indsigter og undren. Som underviser er en af dine fornemmeste opgaver at skabe og vedligeholde dette rum af tillid og lyst til at deltage.

 

Dette rum skabes og vedligeholdes bedst ved en åben og anerkendende tilgang. En tilgang, der skaber udgangspunkt for dialog og med en formidling der er nuanceret og anerkendende i forhold til alle kombinationsmuligheder af 4MAT typer, læringsstile og hjernehalvdelspræferencer, så hver enkel person føler sig accepteret fuld ud for den unikke person, han eller hun er.

 

Du er ekspert på 4MAT - personen er eksperten på sig selv

Ydmyghed klæder altid en underviser, der beskæftiger sig med følsomme personlige informationer, som personlige testresultater i høj grad er. Når du underviser/formidler er det derfor vigtigt, at du i dialog med en konkret person iklæder dig din ekspertviden på et konceptuelt og teoretisk niveau, og samtidig indtager en ydmyg rolle i forhold til at vurdere den konkrete person som sådan.

 

Denne ydmyghed kan vises ved at opstille hypoteser, stille spørgsmål eller på anden måde åbne for dialog, der bringer den enkelte persons egen vurdering frem i lyset, frem for at konstatere eller konkludere baseret på de få indsigtskilder af personlige oplysninger, der er tilgængelige for dig som underviser.

 

4MAT er en metode - ikke den endelige sandhed

4MAT er et værktøj, en metode og en fælles referenceesramme, der kan skabe indsigter og bringe kommunikation, formidling og forståelse for andre mennesker til et højere niveau for alle, der har lyst til at involvere sig. Men det er ikke det endelige svar på alting! Mennesker er heldigvis mere komplicerede væsner end 4MAT rammen kan systematisere. En 4MAT Trainer ved, forstår og anerkender at mennesker ikke ér deres type, læringsstil eller hjernehalvdelspræference.

 

4MAT - få det bedste ud af værktøjet

Ingen bryder sig om at blive sat i en kasse - og slet ikke af andre! Som 4MAT Trainer er det derfor vigtigt, at du ikke kategoriserer og fortæller mennesker, "hvordan de er". Men istedet opstiller hypoteser ud fra din indsigt i værktøjet/teorien, og lader den enkelt person selv komme med vurdering og svar. På den måde får alle det bedste ud af værktøjet.

 

 

       05.2011 MTD Trainer Forside DK


Facebook LinkedIn Nyhedsbrev