logo 

 

 

 

4MAT for virksomheden

I enhver organisation er udvikling og læring baseret på god og succesfuld kommunikation vigtig for den generelle motivation, trivsel og arbejdsglæde. Også fastholdelse og tiltrækning af dygtige medarbejdere er stærkt påvirket af disse områder. 

 

Styrk trivslen og arbejdsglæden

Indsigt i 4MATs læringsstile skaber en fælles referenceramme, et udgangspunkt der skaber grobund for mere dynamik og rummelighed i udvikling, læringssituationer og kommunikation.

 

Skab bedre resultater

Læring, udvikling og kommunikation der udspringer af forståelse for hinandens forskelligheder, gensidig respekt og konstruktiv dialog - styrker både samarbejdet, virksomhedens generelle image/tiltrækningskraft - og dermed også resultaterne.

 

Operationelt og skalerbart

4MAT kan introduceres i virksomheden/organisationen som en fælles forståelsesramme i forhold til udvikling generelt set, eller som et specifikt værktøj i forbindelse med et udvalgt område, eks.: Ledelse, salg og service, kommunikation, samarbejde etc.

 
Fra 4MAT bruger - til 4MAT Trainer

Du kan uddanne dine ansatte på forskellige niveauer efter ønske og behov. Eks. produktionsfolk og kontoransatte på brugerniveau og HR-afdelingen som 4MAT Trainers.

4MAT Procesmodel DK jpg

 

 

 


Facebook LinkedIn Nyhedsbrev