logo 

 

 

 

4MAT - bygget på en række anerkendte teorier

4MAT metoden bygger på grundlæggende og velkendte teorier indenfor læring, psykologi og hjerneforskning i kombination med 30 års konkret erfaring med metoden anvendt i praksis. I Research Guiden's kapitel 1: "Historisk og teoretisk perspektiv" bliver disse teorier overordnet opsummeret og beskrevet i forhold til, hvordan de har haft indflydelse på Dr. Bernice McCarthys 4MAT model.

 

Grundpræmissen for 4MAT, at mennesker lærer og udvikler sig via en kontinuerlig, personlig meningskabende proces, deles af de store teoretikere Bernice McCarthy har ladet sig inspirere af, eks.:

 

John Dewey & David Kolb - læring
Læringsmæssigt er John Dewey og David Kolb de største inspiratorer. John Deweys grundteori er, at læring kommer via personlig oplevelse - og ifølge Kolb, er læring en cirkulær proces og ikke et resultat. Læringsprocessen er forskellig fra person til person og baseret på vore erfaringer.

 

Carl Jung - typologi
Typologisk er Carl Jungs teori om grundlæggende menneskelige forskelle den største inspirationskilde. Denne teori ligger også til grund for blandt andet den verdenskendte MBTI profilanalyse.

 

Joseph Bogen - hjernen
Teori om hjernen er inspireret af Joseph Bogens arbejde med menneskets to hjernehalvdele og deres forskellige måder at processe på. Anskuelsen af hjernen som to systemer, har en væsentlig betydning for arbejdet med 4MAT som en læringsproces.

 Hjernen - to unikke systemer!


Facebook LinkedIn Nyhedsbrev